متن آهنگ نورافکن از رضا پیشرو

0

حالا رو به روم مرز و نورافکن و تک تیراندازهمدام گارد و دفع کلی سم و توهم خدایانِباطل و مدافع های بافتِ سالم جامعهنفهمیدن جواب سوال های سادهدلارا پالت پالت رو باندهبعد توو باده بی گمرکدست شیخ ها توو کارتهحله چشماتهپولو میزنم به شهر شیخ زاهدبرا چند وقت دنس و رد کارپتحرکت و بعد هم محو کنش داعشترسو احساس نمیکنموقتی کشورم لنگ اسهالهتوو چنگ اِشغاله و پر از ننگ و زخم و اشکالهاون که پُستش بالاس تا سر برش دارهولی نسله جزغاله محوه وجدانشسرنوشت کشورم تحت فشارهسقوط و جبر و انکار و خشم اسلامهمیبینی که میکَنه و میرقصه توو قلب قشم بارهتوو یه تیکه دشت بهشت دارهنمیشه به عظم عشق قانعپس بهش آره بگو دور شریعتو خط بکش کاملاون در بهشت خوابه یه مغز غرق ذهن دارهاز درد ژن میناله محو تکرارههرچی خشت میزاره خرج زندانهبا هرکی پِیک میزنه درد و دل دارهرو تن رفیق صدتا خط قِ دارهمنطقش پاکه دست شیطانهیه زاغه با زر رو منقارشاز خودش پونصدتا جر دارهدندونش عاجه مدفوعش شانسهداره از هر خوبش مادهمرغوبش باشه از این منظومه راندهکیه کَنزو بشکافه گنجو بشمارهپهلوون جمع رندان که توو کعبه اضحاره
متن آهنگ رضا پیشرو نورافکندستش اسنایپر از پشت بوم میگه مرگو بشناسشهمونی که میده سرتو قطع کنه داعشرسمش افراطه دسته دسته دستِ چک دارهغرق عرفانه حوری تنگش اجبارههمیشه زنگش انشاءِوقت امداد فکر جمع و منهاءِسرنوشت به منطقش باختهصد بهشت رو درد خشت ساختهراه انداخته جنگ و بشمار سهبمب هاشم خودش ساخته بعد هولش دادههر کنش واکنش درک ن ش دارههر کنش در خودت بعد ک ن ش پا**توو شمع کنش کربن بعد کنش گندمدفع کنش ننگ و نفرت و نفت و کشور کنبعد برو توو مجلس و پرت کنش پشموحذف کنش پَستو باز قلب این گربه غرق نفرت شدصد سال صرف کنش وقت و مردمش اهل صبر و الکش مست کن

متن آهنگ نورافکن از رضا پیشرو
لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.