متن آهنگ مرز از رضا پیشرو

0

اون لحظه ی لعنتی رو یادم نمیرهیارو پاسمو گرفت و گفت این آدم نمیشهخنده خنده منو بردن تا دَم میلهیه وَن دودی تا یه جا و اونور هم به یا ونِ دیگهخ*** شعار میدادن این باید بمیرهیکی باهام عکس مینداخت و میگفت خواننده اینهتو یه قهرمانی کلانتری  چی کار میکنینامه اعزام داری تهران بزرگ مهران بدوآقا رضا داریم لایو میگیرم اغرار میکنی؟حالا همه بگین سیب ، داری چه کار میکنی؟هفت کیلو پرونده رو دستم بوددست و پاهام دستبند بودهر دو پام قلبم بودمتهم ردیفِ اولی وایسا تا بقیه بیانبا تو همینه زیاد ، حاجی بقیه کجان؟وقتی فقط سه نفر موندن از قضیه ایرانپسر جان بیخیال ، برو وثیقه بیار
متن آهنگ رضا پیشرو مرزاینا بررسی میخواد ، خیلی تلخه سی دی هاتمن دارم میرم نماز ، تا بیام ، برو تهرانِ بزرگمیگم به یاد جومونگی یا که یه میلیارد بیاراونوقت اراده بکن ، تازه بعدِ تعطیلاتاینجا دادگاه انقلا*به بفرمایید آب خنکبگو برات دمپاییت رو وا کنناینا نمیدونن که من با التماس غریبه امپس رسیدم به مرحله یِ اعتماد به وکیلمنعوذ بالله میگفت و التماسِ پول میکردگفت هم بهت مرخصی هم اطلاعاتِ خوب میدممیخوان ریشتو بزنن انفجارِ نوری نهسیستم هم که نگرانِ اقتصاد سوریستتحریک افکارِ دینی حمایت از دراویش و شیطان پرستیپنهان ترقی کردن جاسوسِ شیطان تر از قیفتولید آثارِ انکار برانگیزحس کردم کسی حواسش به من نیستحسِ نفرتی که بکشم دجال و بشم شیرغمِ اون روزم آسمون یزدانو به هم ریختچطوری بگم که همه ی حرفامو بفهمینتوویِ زندانیایی که میگن بینِ ما باشفرصتی نمونده باید بکنم سیرِ آفاقحمید پایِ تلفن یه ماشین منتظرمونحرکت به سمتِ مرز با قلبِ منفجرمونقاچاق برمون سرِ هر تپه منتظرِ پولتک تیر اندازا هم نور افکن میندازن به سمتمونتَ تق تق ، ما توو تنگه سگا زوزه میکشنهمسفرامون با سر توو سنگ خونو میچشنفقط یه گاو داری از اون دور معلومهتوو جاده ای که تردد ، شب و روز ممنوعهپُر برف تشنه بودیم سو سو جونمونافتادن توو سرما بیهوش رو دوشِ دوستگم شده بودیم توو منطقه ی ممنوعهپیِ آب بودم که یکی عربده زد از توو مِهده روز توو کثافت و جهنم بودیمتوو این فکر که همراهام میرفتن بغلم رو مینخیره به روزایی که نمیشه وطنمو دیدخدا دوباره از صفر علفای هرزمو چید

متن آهنگ مرز از رضا پیشرو
لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.