متن آهنگ ترافیک جنسی از حصین و میلاد اس

0

 [ورس یک]خیابون شده ترافیک جنسیراهنما بوق نگاه میشه حسیحسی که تهش به گوشت و آهن و کاغذهاون به گ* میره فیک شیاگه نگاه میفهمه دارم بهش نظرقطاری جلوش بنز تا ال نوداون براش حتی مهم نیست ثروتمایمانِ قوی نداره به عشق اصلااون به هر چی مرده بد بینهلون گشنه ی حرفِ سنگینهخود سازِ ضربه غمگینهتحملش قد سقفِ زمینهچشیده خیانت سنِ کمتجربه زود هنگام جلوه کردحرفش یکیه مثلِ منمدت هاست داده دل به درهمه دوستاش أ دَم طلاقیحق با مَرده ، حق هم نداریصورتِ چروک ، کم کم سرازیرسخته این حس رو کردن شفاهیهر کی اومد ، ضربه زد و رفتمحکم پشت ، سرش درو بستعشقی نی بشه ختم به جر و بحثچرا کم شده ، مشق درک و فهمتکراره تا سرِ صبح میشهجلو آینه زده زُل میگهاینمهمه ظلم با من چرا؟اولش خوبه عشق تهش شد کینهلبِ پنجره میریخت گوله برفخر شد ازش خورد گولِ حرفاعتماد اومد أ هوسدوده رفت توو چشماش حالا شده گونه اشکشهر شلوغی که بو گل نمیدهاعتماد نیست کسی رو پل نمیرهحقیقت رو توو نمیگهحاضره بی سر صدا توو عمق بمیرهباور دروغایی که کردش حبسحقایقو شنید اومد و رفتش نقصآزاد کرد اون مغز و دلو گفتسلام برسون اگه مردش هست[کروس]تن برام عاره ، شب برام زارهمن توو دستاشم ، این برام کارهمرگ من بوی ، اون تنِ سردهاین خیابونا ، تا ابد درده[ورس دو]خودشو کشت همون روزهمون رو که أ توو میپاشیدهمون رو که واسه چند دقیقه ایتنو داد و گرفت پول ناچیزرنگ رژش مثِ نور آژیرکوچه رو بست دنبالش بوق ماشینمیزنن دست لهش اما لاله و جیک نمیزنهچون نونش بنده به د** حاجیخریدار تنشن نه عشوشبدجور به خونِ همه تنشنه اسحق داره دنیا بدهکار بهش بدتک وایساده انگار رو به روش یه کشورکی میتونه داور شه؟ تقصیر کیه؟اونم دلش میخواست مادر شهیه چی بگم ، شاید سخت باور شهولی بدون یه ، سریشون میان با بچهدنیای گ*یِ میدونیاینجا دور دورِ گل خودیِ میدونیهرکی رسید زد یه نقابی به پیشونیشچیزی از بازار داغ کلیه میدونی؟اینجا خیلی وقته توو خطرهبالا و پایین هر رو ورش گرفتار سرماسرأسش هرچی دزده بی پدرهپُر مغز بی هنره ولی بازم ناز خ** بد خواهشخدا خیلی وقته خوابیده با دیگراندلیلشم این همه سوال های بی جواببچه کوچیکی که میگه خواهشیکی بخر با چشمای بی گناهشمیدونی چیه هان؟منم با این دنیا لجمبا پول لجن با خلق دوپای بشر (اه)صد دفعه کردم سیبو وجبدیگه تهشم بستم به ک** کجم[کروس]تن برام عاره ، شب برام زارهمن توو دستاشم ، این برام کارهمرگ من بوی ، اون تنِ سردهاین خیابونا ، تا ابد درده

متن آهنگ ترافیک جنسی از حصین و میلاد اس
لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.